consulting services and real estate brokerage (buy, sell, rent, lease) leading in Vietnam – dịch vụ tư vấn và môi giới bất động sản ( mua , bán , thuê, cho thuê ) hàng đầu tại việt nam

You are foreigners who are living or having intention of staying and working in Hochiminh or Hanoi, Vietnam. You are looking for properties such as Apartments, Villas, Houses, Offices —->This is the place where you can find apartments, villas, cars in major cities of vietnam to rent out ! We have a multitude of apartments, villas, houses, condos ranging from cheap to luxury and make it easier for you to choose by a plenty of images. You can Browse or use Search tool to quickly find the house you want to rent
To landlord:

* If you have a house,villa or apartment in Ho Chi Minh City ( Saigon )or Ha Noi to rent out. Please do not hesitate to contact us ! Also, if you have good property that you want to sell or rent to foreign companies, we can help you to post to our website. For more infomation, please contact us.

Bạn là người nước ngoài đang sinh sống hoặc có ý định ở lại và làm việc tại Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội , Việt Nam. Bạn đang tìm kiếm những tài sản như căn hộ, biệt thự, nhà ở, văn phòng —-> Đây là nơi mà bạn có thể tìm thấy căn hộ, biệt thự, xe hơi tại các thành phố lớn của Việt Nam để thuê! Chúng ta có vô số các căn hộ, biệt thự, nhà ở, căn hộ khác nhau, từ giá rẻ đến cao cấp và làm cho nó dễ dàng hơn cho bạn lựa chọn bởi một nhiều hình ảnh. Bạn có thể duyệt hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy những ngôi nhà mà bạn muốn thuê
Để chủ nhà:

* Nếu bạn có một căn nhà, biệt thự hoặc căn hộ tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) hay Hà Nội để cho thuê. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi! Ngoài ra, nếu bạn có tài sản tốt mà bạn muốn bán hoặc cho thuê cho các công ty nước ngoài, chúng tôi có thể giúp bạn để đăng lên trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Pl. call : Mr.hưng ( henry ) : 0976388366 ; email : hung.starland@gmail.com.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s